วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประมวลภาพกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรห้วยเป้า
กลุ่มเกษตรกรโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า ได้ดำเนินกิจกรรมก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยสามารถเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสุกรแบบหลุม แก่กลุ่มเกษตรกรอื่นๆทั้งในพื้นที่อำเเภอเชียงดาวและต่างจังหวัด ภายในโรงเรือนสุกรก็ยังมีคติสอนใจแฝงไว้ต่อผู้มาเยือนฝากเป็นแนวความคิดกลับไป ซึ่ง คุณชน เสาร์คำ จะทำหน้าที่หลักในการเป็นวิทยากรทั่วไป

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ติดตามโครงการหลวงขยายผลห้วยเป้านำคณะจากสำนักพัฒนาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมปศุสัตว์ของโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า ม.1 บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพวง โดยเกษตรกรได้ร่วมให้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ด้วยในครั้งนี้